26-02-2006 r. Wersja do wydruku  

Współpraca międzygminna

 

 

 

Gmina Dolsk dla realizacji niektórych zadań ustawowych nawiązała i utrzymuje współpracę z innymi gminami w ramach porozumień, stowarzyszeń bądź związków. Współpraca międzygminna realizowana jest poprzez przynależność do:

 

 

Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu - stowarzyszenia, które zajmuje się szkoleniem kadr pracowniczych jednostek organizacyjnych gminy oraz realizacją procesu informatyzacji administracji samorządowej >>> www.wokiss.pl

 

Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego - Śremskiego Ośrodka Wspierania Małej Przedsiębiorczości – stowarzyszenia gmin i powiatu śremskiego realizującego działania w zakresie promocji gmin oraz rozwoju małej przedsiębiorczości >>> www.unia.srem.com.pl

 

Związku Miast Polskich - związku będącego organizacją reprezentującą na arenie ogólnopolskiej o samorządy lokalne, szczególnie w sytuacji, kiedy konieczne jest zajęcie stanowiska w konkretnych sytuacjach >>> www.miasta.pl

 

Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – związku będącego ogólnokrajowym reprezentantem gmin >>> www.zgwrp.pl

 

Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” w Czempiniu – związku, którego celem jest rozwiązanie problemu zagospodarowania odpadów komunalnych w gminach, by sprostać coraz wyższym wymogom obowiązującym w zakresie gospodarki odpadami >>> www.selekt.czempin.pl

 

Porozumienia Międzygminnego zawartego z gminami Śrem, Książ Wlkp., Brodnica i Dolsk w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju >>> www.schroniskogaj.pl

 

Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu – poręcza przedsięwzięcia gospodarcze przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie gmin, które przystąpiły do Funduszu >>> www.fundusz.gostyn.pl

 

Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna” Dolsk współpracuje dla pozyskania środków w ramach Schematu II Programu Leader+ w celu rozwoju różnych form turystyki wiejskiej na obszarze współpracujących gmin >>> www.wielkopolskagoscinna.pl

 

 

Z gminą Międzylesie w woj. dolnośląskim wiąże Dolsk układ partnerski – współpraca polega na wymianie grup młodzieży w okresie ferii, cyklicznych rozgrywkach sportowych reprezentantów obu gmin oraz wymianie doświadczeń w toku kontaktów roboczych władz obu gmin >>> www.miedzylesie.pl

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 21 listopada 2019 r.


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.