12-10-2021 r. Wersja do wydruku  

Cyfrowa Gmina

 

 

 

 

Informujemy, że w związku z faktem przystąpienia gminy Dolsk do programu:

 

Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich

w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

 

realizowanego w ramach Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach programu Polska Cyfrowa 2014-2020 możliwe jest wsparcie rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu dla uczniów.

 

Warunkiem złożenia przez gminę wniosku o grant jest uzyskanie od rodziców/opiekunów uczniów lub samych uczniów w przypadku osób pełnoletnich, stosownych oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w programie.

 

Oświadczenia należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk, a w przypadku szkół prowadzonych przez gminę Dolsk także w sekretariacie szkoły w terminie do dnia 20 października 2021 roku.

 

Osoby składające oświadczenia biorą pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych zawartych w oświadczeniu.

 

Do oświadczenia należy dołączyć formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

>>> POBIERZ DOKUMENTY <<<

 

 

 


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.