16-04-2019 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na VIII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na VIII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2019 roku o godz. 1500 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

4.     Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

5.     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami za rok 2018.

6.     Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)    zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok,

b)    w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli w Dolsku,

c)    w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie,

d)    w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,

e)    w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze,

f)     zmieniająca Uchwałę Nr 25/V/1990 z dnia 6 września 1990 roku w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”,

g)    w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

h)    w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Dębowej w Drzonku z dn. 20.02.2019 roku w sprawie montażu oświetlenia i przekazania nieruchomości.

7.     Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8.     Interpelacje i zapytania radnych.

9.     Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

/-/ Romuald Nawrot

 

 

 

Natomiast z treściami projektów uchwał, można zapoznać się w systemie eSesja, bezpośredni link:

 

>>> System eSesja <<<


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.