29-06-2016 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XX Sesj

 

 

 

 

 

 

Przewodniczca Rady MiG Dolsk zaprasza na XX Sesj Rady Miasta i Gminy Dolsk, ktra odbdzie si w dniu 6 lipca 2016 roku o godz. 1700 w Sali widowiskowej w Dolsku, z nastpujcym porzdkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnoci obrad.

2.      Przedstawienie porzdku obrad.

3.      Przyjcie protokou z obrad XIX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Informacja Burmistrza z dziaalnoci midzysesyjnej.

5.      Informacja Przewodniczcej Rady z dziaalnoci midzysesyjnej.

6.      Rozpatrzenie projektu uchway dotyczcej:

a)     zlecenia Komisji Rewizyjnej badania zoonej skargi.

7.      Interpelacje i zapytania radnych.

8.      Wolne gosy i wnioski.

9.      Zakoczenie obrad.

 

 

 

Przewodniczca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Paweczyk


.: Powrt :.
Wszelkie prawa zastrzeone  © 2006 - Urzd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plikw cookies.       Wicej informacji znajdziesz w Polityce Prywatnoci.