22-04-2014 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XLV Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XLV Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2014 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XLIV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy informacji z działalności międzysesyjnej.

5.      Przedstawienie sprawozdań z działalności w roku 2013:

a)     Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dolsku,

b)     Ochotniczych Straży Pożarnych,

c)     w zakresie realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.

6.      Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dot.:

a)     zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy na 2014 rok,

b)     zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dolsk,

c)     wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych i lokalu użytkowego wraz z udziałem w prawie własności działki,

d)     zbycia nieruchomości położonej w Ostrowiecznie w drodze bezprzetargowej,

e)     zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Śremskiego,

f)       wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących mienie gminne.

7.      Oświadczenie Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru wpisania złóż znajdujących się na terenie gminy Dolsk do wykazu złóż o znaczeniu strategicznym.

8.      Interpelacje i wnioski.

9.      Wolne głosy i wnioski.

10.  Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.