GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Ko?o Gminne Stowarzyszenia So?tysów Województwa Wielkopolskiego


Ko?o Gminne Stowarzyszenia So?tysów Województwa Wielkopolskiego

 

 

 

 

 

 

W dniu 21 lutego 2011 roku obecni na spotkaniu w sali widowiskowej so?tysi gminy Dolsk dokonali wyboru cz?onków zarz?du Ko?a Gminnego Stowarzyszenia So?tysów Województwa Wielkopolskiego w osobach:

-        Stanis?aw Ka?mierski – prezes,

-        Janina Pawe?czyk,

-        Wioleta Kostuj,

-        Stanis?aw Porzucek,

-        Zenon Rusiak.

 

 
Opublikowano dnia 21-02-2011 r.