GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Ogólnopolska akcja nabywania lasów i gruntów pod nowe lasy


Ogólnopolska akcja nabywania lasów i gruntów pod nowe lasy

 

 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Piaski informuje o ogólnopolskiej akcji nabywania lasów i gruntów pod nowe lasy. Wszystkich zainteresowanych sprzedażą lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia zaprasza do składania ofert oraz kontaktu z Nadleśnictwem Piaski:

ul. Drzęczewska 1, 63-820 Piaski

tel. 65 573 90 80

e-mail: piaski@poznan.lasy.gov.pl

 

Kupując nowe grunty, Lasy Państwowe realizują założenia Krajowego Programu Zwiększania Lesistości.

 

Rodzaj gruntów i warunki ich zakupu określa ustawa o lasach. Art. 37 wymienia, że Lasy Państwowe mogą nabyć „lasy, grunty przeznaczone do zalesienia lub inne grunty lub nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa”.

 

Szczególnie istotną wartość mają grunty, które bezpośrednio przylegają do obszaru zarządzanego przez Lasy Państwowe, oraz takie, gdzie istnieje możliwość zniesienia współwłasności lub regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.

 

Zakup na rzecz Skarbu Państwa poprzedza wycena rzeczoznawcy majątkowego.

 

 

>>> ZOBACZ WIĘCEJ <<<

 




Opublikowano dnia 22-02-2022 r.