GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności...


Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

 

 

 

Aby rozwiązać problem uciążliwych odpadów po produkcji rolniczej Gmina Dolsk we wrześniu 2021 r. wystąpiła do Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o przystąpienie do programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Beneficjentami programu były jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

 

Wniosek otrzymał pozytywną ocenę i Gmina Dolsk otrzymała dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych na realizację powyższego przedsięwzięcia.

 

Dzięki zaangażowaniu samorządowców przy współpracy z firmą „Jopek Recykling Jopek Dawid” zbiórki zorganizowano w następujących miejscach:

-       w Małachowie - 17 lutego 2022 r.

-       w Masłowie - 18 lutego 2022 r. oraz 21 lutego 2022 r.

 

Ze zbiórki skorzystało prawie 100 rolników. Zebranych zostało ok. 119 ton folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

 

 

 
Opublikowano dnia 22-02-2022 r.