GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Pomoc dla rolników utrzymujących lochy i prosięta...


Pomoc dla rolników utrzymujących lochy i prosięta (utrata płynności COVID-19)

 

 

 

Pomoc finansowa dla producenta świń, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19 oraz który zgłosił Agencji do dnia 15 kwietnia 2022 r. oznakowanie świń urodzonych w jego gospodarstwie od dnia 15 listopada 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w okresie od dnia 15 lutego 2022 r. do dnia 29 kwietnia 2022 r. przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy finansowej producentowi świń, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19 oraz który zgłosił Agencji do dnia 15 kwietnia 2022 r. oznakowanie świń urodzonych w jego gospodarstwie od dnia 15 listopada 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.

 

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej można składać w Biurach Powiatowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń...

 

 

>>> ZOBACZ WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW <<<

 
Opublikowano dnia 21-02-2022 r.