GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Raport o sytuacji epidemiologicznej na dzie? 15 maja 2020 r.


Raport o sytuacji epidemiologicznej na dzie?

15 maja 2020 r.

 

 

 

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w ?remie oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w ?remie, na dzie? 15 maja 2020 r. na godzin? 10:00, sytuacja epidemiologiczna dotycz?ca powiatu ?remskiego kszta?tuje si? nast?puj?co:

-        7 osób w izolacji domowej (potwierdzone wyniki dodatnie koronawirusa) w tym:

* 3 osoby z Gminy Ksi?? Wlkp.,

* 2 osoby z Gminy ?rem,

* 2 osoby z Gminy Brodnica,

-        3 osoby ozdrowie?cy,

-        73 osoby obj?te kwarantann? domow? w tym:

* 1 osoba z Gminy Dolsk, w tym 0 osób z nadzoru sanitarnego,

-        liczba miejsc kwarantanny - 38.

 

Na terenie powiatu ?remskiego od pocz?tku epidemii wyst?pi?o 10 zaka?e? wirusem COVID-19.
Opublikowano dnia 15-05-2020 r.