GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Spotkanie w Warszawie


Spotkanie w Warszawie

 

 

 

 

 

 

W dniach 29-30 listopada 2007 r. Burmistrz Dolska Henryk Litka przebywał w Warszawie. Odbywało się tam posiedzenie Zarządu oraz Rady Regionalnej Związku Gmin Wiejskich RP.

 

Głównym tematem spotkania były aktualne problemy samorządu gminnego oraz przedstawienie zmian legislacyjnych, wnoszonych przez stronę samorządową wobec nowego parlamentu i rządu.

 

Omawiane były priorytety zmian, wnoszone przez gminy, stowarzyszone w Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej. Omawiana była także „Deklaracja w sprawie decentralizacji Państwa”, którą uzgodniły wszystkie korporacje samorządowe. Była to też okazja do spotkania się samorządowców gmin wiejskich z grupą posłów na Sejm RP. Poproszono przybyłych na spotkanie parlamentarzystów o rozważenie możliwości wcielenia w życie postulatów samorządowych.

 

Dotyczyły one między innymi: zniesienia zakazu łączenia funkcji w samorządzie terytorialnym z mandatem senatora, ordynacji większościowej w wyborach samorządowych, wprowadzenia bezpośrednich wyborów marszałka województwa, wprowadzenia zasady; że powiat jest wspólnotą mieszkańców i związkiem gmin, decentralizacja zadań państwa, reforma finansów publicznych, przekazywania zadań samorządom, łącznie ze środkami finansowymi, zmiany przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Stwierdzono, że zapowiedź wzrostu płac w oświacie wraz z zapewnieniem odpowiednich środków przekazanych przez Państwo do budżetów samorządowych będzie testem, dotyczącym poważnego traktowania jednostek samorządu terytorialnego.

 

Burmistrz przekazał też posłom informacje dotyczącą sytuacji na wsi w odniesieniu do bardzo niskiej ceny skupu trzody chlewnej.

 

 

 

 
Opublikowano dnia 03-12-2007 r.