GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk ogłasza otwarty konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań Gminy Dolsk w 2020 roku w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych i niepełnosprawnych, w szczególności poprzez zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych...

 

 

>>> POBIERZ <<<

 

 

 

 

 
Opublikowano dnia 28-11-2019 r.