GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: OGŁOSZENIE


OGŁOSZENIE

 

 

 

 

 

 

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” w Czempiniu zatrudni pracownika Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dolsku ul. Krupczyn 9 na terenie Zakładu Usług Komunalnych.

 

Forma zatrudnienia umowa-zlecenie, dwa dni w tygodniu:

-        wtorek od 13:00 do 18:00

-        sobota od 8:00 do 13:00

 

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

1.     Samodzielne otwieranie i zamykanie PSZOK zgodnie z wyznaczonymi godzinami otwarcia; przyjmowanie od mieszkańców gminy odpadów zgodnie z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania, pomoc w rozładunku odpadów, nadzór nad załadunkiem odpadów wywożonych z PSZOK do RIPOK.

2.     Prowadzenie miesięcznych raportów o ilości odpadów przyjętych do PSZOK, raportów dotyczących zebranego elektrosprzętu oraz dostarczanie ich w formie papierowej do Biura Związku w terminie do 5 dnia następnego miesiąca po miesiącu, którego raport dotyczy.

3.     Zgłaszanie:

-        konieczności przekazywania odpadów zgromadzonych w PSZOK do RIPOK,

-        stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu PSZOK,

-        uwag dotyczących działania PSZOK.

4.     Wystawienie przed przekazaniem odpadów z PSZOK do RIPOK dokumentu WZ (wydanie zewnętrzne), przekazanie oryginału kierowcy oraz kopii do Biura Związku w terminie do 5 dnia następnego miesiąca po miesiącu, którego WZ dotyczy.

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt na nr tel. kom. 696 055 495.
Opublikowano dnia 15-12-2017 r.