GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Dolsk w roku 2017


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Dolsk w roku 2017

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy Dolsk informuje, że w ogłoszonym w dniu 9 marca 2017 r. otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu: „Organizowanie imprez i zajęć rekreacyjno-sportowych na terenie gminy, współorganizowanie i uczestnictwo w imprezach sportowych i rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym” złożonych zostało 7 ofert.

 

Wyniki konkursu:

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Uczniowski Klub Sportowy „KUSY”

Organizowanie imprez rekreacyjno - sportowych kierowanych do mieszkańców gminy Dolsk z okazji XX-lecia powstania UKS „KUSY”

5.427 zł

2.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dolsku

Strażackie Dni Dziecka 2017

1.056 zł

3.

Bractwo Kurkowe

w Dolsku

Zawody strzeleckie jako forma krzewienia świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

1.742 zł

4.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nowieczek

Sąsiadów świat zwiedzania wart - rowerowa reaktywacja podczas dnia sportu w Nowieczku

2.600 zł

5.

Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu - Koło Nr 5 Dolsk

Wędkarstwo i rozpowszechnianie sportu wędkarskiego wśród dzieci i młodzieży

1.950 zł

6.

Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej w Gminie Dolsk

Organizowanie imprez oraz zajęć rekreacyjno - sportowych pn. Dni Lubiatowa i Dzień Dziecka na sportowo - rowerem do Wieszczyczyna

1.575 zł

7.

Stowarzyszenie „Klub Miłośników Księginek”

Dzień Dziecka 2017

650 zł
Opublikowano dnia 08-05-2017 r.