GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zaproszenie na XX Sesję


Zaproszenie na XX Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XX Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 6 lipca 2016 roku o godz. 1700 w Sali widowiskowej w Dolsku, z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.

6.      Rozpatrzenie projektu uchwały dotyczącej:

a)     zlecenia Komisji Rewizyjnej badania złożonej skargi.

7.      Interpelacje i zapytania radnych.

8.      Wolne głosy i wnioski.

9.      Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk
Opublikowano dnia 29-06-2016 r.