GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: DROGA WOJEWÓDZKA NR 434 NA TERENIE GMINY DOLSK OTWARTA


DROGA WOJEWÓDZKA NR 434 NA TERENIE GMINY DOLSK OTWARTA

 

 

 

 

 

 

Dzięki zaangażowaniu wielu jednostek została zrealizowana długo oczekiwana inwestycja pn. Przebudowa przepustu drogowego w km 73+832,95 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 w m. Dolsk. Utrudnienia w ruchu związane z realizacją zadania, które trwały ponad miesiąc dały się odczuć mieszkańcom miasteczka.

 

Duże zaangażowanie wykonawcy tj. konsorcjum firm: Firma Budowlano-Remontowa „BUDMOST” z Wągrowca i Zakład Remontowo-Budowlany „DROMOST” z Wielenia pozwoliły zrealizować zadnie w terminie. Na słowa uznania zasługuje również jednostka Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, której pracownicy dzięki wyrozumiałości szefa jednostki dokonali niezbędnych procedur odbioru w możliwie krótkim terminie.
Opublikowano dnia 29-06-2016 r.