GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: UWAGA KONKURS!


UWAGA KONKURS!

 

 

 

 

 

 

Zdobądź unijne fundusze na pomoc dla osób i/lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także osób w ich otoczeniu, środowisk lub lokalnych społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

 

Poniżej do pobrania informacje o konkursie:

 

PLAKAT - Plik PDFPDF (1,43 MB)

ULOTKA - Plik PDFPDF (3,11 MB)
Opublikowano dnia 29-06-2016 r.