GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Będzie remont ul. Pocztowej w Dolsku


Będzie remont ul. Pocztowej w Dolsku

 

 

 

 

 

 

W dniu 29 kwietnia 2014 r. do Urzędu Miasta i Gminy Dolsk została dostarczona umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Dolsk w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę nawierzchni, chodników i odwodnienia dróg powiatowych nr 4037P (ul. Pocztowa) i nr 3922P (ul. Gostyńskie Przedmieście), która została zawarta pomiędzy Gminą Dolsk a Powiatem Śremskim.

 

Gmina Dolsk udzieli pomocy finansowej w kwocie 350.000,00 zł.

 

Termin realizacji zadania określa się do dnia 15 listopada 2014.

 

 

 
Opublikowano dnia 29-04-2014 r.