GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Podpisanie umowy


Podpisanie umowy

 

 

 

 

 

 

W dniu 29 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk została podpisana umowa z firmą FUR-BUD Czesław Furmaniak, Joanna Furmaniak – Misiak Spółka Cywilna z Żerkowa, na wykonanie zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i rurociągów tłocznych dla m. Księginki i Małachowo gm. Dolsk wraz z podłączeniem do istniejącej infrastruktury komunalnej w Dolsku – II etap oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami Dolsk-Księginki”. Inwestycja będzie realizowana od maja 2014 r do kwietnia 2015, za kwotę 3 455 460,16 zł przy współudziale środków europejskich z PROW.

 

Inwestycja będzie polegała na budowie II etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Księginki i Małachowo wraz z podłączeniem do istniejącej oczyszczalni ścieków w Dolsku oraz na budowie wodociągu w miejscowości Księginki.

 

 

 
Opublikowano dnia 29-04-2014 r.