GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zaproszenie na XLIV Sesję


Zaproszenie na XLIV Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XLIV Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2014 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XLIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy informacji z działalności międzysesyjnej.

5.      Przedstawienie sprawozdań z działalności w roku 2013:

a)     Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku,

b)     Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku wraz z filią w Małachowie,

c)     Szkoły Podstawowej w Masłowie,

d)     Przedszkola Samorządowego „Stokrotki” w Dolsku wraz z filiami.

6.      Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dot.:

a)     ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Dolsk.

7.      Interpelacje i wnioski.

8.      Wolne głosy i wnioski.

9.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk
Opublikowano dnia 01-04-2014 r.