GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: OGŁOSZENIE


OGŁOSZENIE

 

 

 

 

 

INFORMACJA

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DOLSK

 

 

W dniach od 2 do 6 kwietnia 2012 r. tj. w dniu wywozu odpadów komunalnych z terenu poszczególnych wiosek oraz 3 kwietnia br. na terenie miasta Dolsk Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o. o., przeprowadzi zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.

 

Z terenu wiosek odpady odbierane będą bezpośrednio od mieszkańców z terenu każdej nieruchomości na podstawie listy sporządzonej przez UMiG Dolsk bądź PGK w Śremie Sp. z o.o., która winna zawierać:

-         imię i nazwisko przekazującego odpady;

-         adres nieruchomości;

-         numer kontaktowy;

-         rodzaje i ilości przekazywanych odpadów (np. telewizory – 2 szt.).

 

Zgłoszenia przyjmowane będą pod nr telefonów do dnia 29.03.2012r.

-         UMiG Dolsk – (61) 28 25 001 wew. 53;

-         PGK w Śremie Sp. z o.o. – (61) 28 30 511 wew. 145.

 

Na terenie miasta Dolsk odpady należy gromadzić w wyznaczonych punktach zbiorczych:

-         skrzyżowanie ul. Podrzekta z ul. Gajową ( przy dzwonach);

-         plac przy Ochotniczej Straży Pożarnej (przy dzwonach);

-         parking przy Przychodni Zdrowia (przy dzwonach);

-         os. Jaskółki przy placu zabaw.

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych obejmuje odbiór:

-         starych, zużytych mebli (np. szafy, tapczany, fotele, krzesła, stoły itp.);

-         zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. lodówki, telewizory, monitory, kuchenki mikrofalowe itp.);

-         opony samochodowe;

-         drewniane ramy okienne wraz z niezbrojonymi szybami.

 

Nie będą natomiast odbierane odpady w postaci zużytych opon ciągnikowych, szyb zbrojonych, gruzu, ceramiki sanitarnej, używanej odzieży, worków po nawozach oraz odpadów pochodzących z produkcji przemysłowej.

 

W związku z powyższym proszę o wystawianie wymienionego sprzętu.

 

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Dolsk

/-/ Henryk Litka
Opublikowano dnia 26-03-2012 r.