GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Informacja o zmianie cen


Informacja o zmianie cen

       Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy Dolsk Nr XVII/121/12 z dnia 29 lutego 2012 r.  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków z dniem 01.04.2012 r.  ulegają zmianie ceny i system naliczania opłat.

Zobacz tekst Uchwały Rady Miasta i Gminy Dolsk Nr XVII/121/12 z dnia 29 lutego 2012 r.
Opublikowano dnia 16-03-2012 r.