GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: OGŁOSZENIE


OGŁOSZENIE

 

 

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOLSK

 

 

Na podstawie art. 25 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) oraz uchwały nr XII/86/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 października 2011r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2012 r., o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłasza:

 

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH Z WYŁĄCZENIEM USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

 

 

 

Oferty należy składać według wzoru zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz:   Plik DOCWORD (164 kB)   lub   Plik PDFPDF (56 kB)

 

 

ZARZĄDZENIE NR 8/12 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

 

Pobierz treść zarządzenia:   Plik PDFPDF

 

Pobierz załącznik:   Plik PDFPDF

 
Opublikowano dnia 20-02-2012 r.