GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Szkolenie lokalnych doradców działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie tzw. „Małych


Szkolenie lokalnych doradców działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie tzw. „Małych projektów”

 

 

 

 

 

 

W środę 15 lutego 2012 r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Dolsk odbyło się szkolenie lokalnych doradców działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie tzw. „Małych projektów”. Szkolenie poprowadził Grzegorz Cetner z CODR w Brwinowie oddział w Poznaniu. W spotkaniu wzięła udział Urszula Pużanowska dyrektor biura Stowarzyszenia „Gościnna Wielkopolska”, oraz przedstawiciele gminy Dolsk Daria Rosiak- dyrektor Biblioteki Publicznej MiG Dolsk oraz Witold Opieleweicz – kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku.

 

 

 
Opublikowano dnia 16-02-2012 r.