GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Spotkanie Burmistrza z Sołtysami gminy Dolsk


Spotkanie Burmistrza z Sołtysami gminy Dolsk

 

 

 

 

 

 

W dniu 15 lutego 2012 roku w sali widowiskowej w Dolsku odbyło się spotkanie Burmistrza z Sołtysami gminy Dolsk. W spotkaniu wzięli udział także Pani Liliana Lenarczyk-Żurczak - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk, Pani Elżbieta Juskowiak - Skarbnik Gminy, Pani Maria Marchlewska - Kierownik Referatu Gospodarczego oraz Pani Mirella Godawa - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich.

 

Głównym tematem spotkania było omówienie zadań przewidzianych do realizacji w roku 2012, które zostały przyjęte do budżetu gminy oraz przypomnienie zasad funkcjonowania funduszu sołeckiego. Ustalono termin Gminnych Dożynek, których gospodarzem będzie w tym roku sołectwo Mełpin - 2 września 2012 oraz Turnieju Sołectw, na który 12 maja 2012 roku zaprasza sołectwo Masłowo.

 

Sołtysi obecni na spotkaniu mieli także okazję zapoznania się z ofertą Fundacji SOL, którą przedstawił Pan Patryk Rękoś. Oferta dotyczyła wykorzystania energii słonecznej zgodnie z założeniami programu „Słoneczna Gmina”.

 

Na spotkaniu obecny był także Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku – Pan Witold Opielewicz, który przedstawił ofertę zajęć sportowych przygotowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych na czas ferii zimowych.

 

 

 
Opublikowano dnia 16-02-2012 r.