GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Konwent Burmistrzów


Konwent Burmistrzów

 

 

 

 

 

 

Dnia 6 lutego 2012 r. odbyło się w Dolsku kolejne spotkanie „Konwentu Burmistrzów”, w którym wzięli udział szefowie gmin: Śremu, Książa Wlkp., Brodnicy oraz Starosta Śremski.

 

Podstawowym tematem obrad były sprawy, związane z realizacją zadań, wynikających z ustawy „o ochronie zwierząt”.

 

Starosta przedstawił również zebranym informację nt. aktualnej sytuacji w szpitalu powiatowym.

 

Na zakończenie omówiono kilka tematów z bieżącej działalności samorządowej, dotyczącej oświaty i spółek wodnych.

 

 

 
Opublikowano dnia 07-02-2012 r.