01-10-2010 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na LI Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na LI Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 6 października 2008 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie LI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Przyjęcie protokołu z obrad L Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

3.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

4.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     zmiany budżetu miasta i gminy na 2010 rok,

b)     ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej,

c)     emisji obligacji komunalnych,

d)     przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej rodzinnej w Dolsku – rejon ulicy Polnej II,

e)     przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrakowa Drzonek- Wieszczyczyn,

f)       zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu,

g)     zmiany Uchwały nr XLV/293/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowieczek.

5.      Interpelacje i wnioski radnych.

6.      Wolne głosy i wnioski.

7.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Kierzkowski


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.