30-09-2021 r. Wersja do wydruku  

Uprawy maku i konopi włóknistych w 2022 roku

 

 

 

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego rozpoczyna prace nad projektem uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2022 roku oraz rejonizacji tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie.

 

W celu przygotowania projektu wyżej wymienionej uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, niezbędnym jest uzyskanie z terenu gmin naszego województwa informacji o proponowanej powierzchni uprawy maku i/lub konopi włóknistych w 2022 roku.

 

Z uwagi na powyższe prosimy wszystkich zainteresowanych uprawą maku i konopi włóknistych na terenie gminy Dolsk w 2022 roku o zgłoszenie informacji o powierzchni i miejscu planowanego areału w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 2021 roku. Zgłoszenia otrzymane po tym terminie nie zostaną uwzględnione w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r., poz. 2050 z późn. zm.) nadzór nad uprawami maku i konopi włóknistych sprawuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia tych upraw. Producenci prowadzący uprawę maku i konopi włóknistych na terenie gminy zobowiązani są do zawarcia umowy kontraktacji z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i/lub konopi włóknistych lub do złożenia zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3 ww. ustawy, do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie do 14 dni po dokonaniu ich wysiewu.

 

Informujemy, że zgłoszenie zamiaru założenia uprawy maku i konopi włóknistych nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę tych roślin, a tym samym nie jest tożsame z wydaniem decyzji zezwalającej na ich uprawę.


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.