19-04-2018 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XLIV Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XLIV Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 roku o godz. 1100 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z obrad XLIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.     Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.     Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.

6.     Sprawozdania za rok 2017 z zakresu:

-        działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dolsku,

-        działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku,

-        działalności Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku,

-        realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,

-        działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.

7.     Przyjęcie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania Uchwały Nr XLII/270/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zlecenia kontroli przez Komisję Rewizyjną.

8.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a)    zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok;

b)    podziału gminy Dolsk na stałe obwody głosowania;

c)     powołania doraźnej Komisji Statutowej;

d)    wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących mienie gminne.

9.     Odpowiedzi na interpelacje radnych.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.