24-10-2016 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XXIV Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XXIV Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 28 października 2016 roku o godz. 1400 w Sali widowiskowej w Dolsku, z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XXIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.

6.      Analiza oświadczeń majątkowych za rok 2015.

7.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Dolsk w roku szkolnym 2015/2016.

8.      Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:

a)     określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

b)     określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

c)     opłaty targowej;

d)     zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok;

e)     ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej na 2017 r.;

f)       przekazania petycji w przedmiocie budowy obwodnicy miasta Dolsk.

9.      Interpelacje i zapytania radnych.

10.  Wolne głosy i wnioski.

11.  Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.