30-10-2015 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XIII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XIII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 10 listopada 2015 roku o godz. 1400 w sali nr 15 w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk, z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:

a)     opłaty targowej,

b)     opłaty od posiadania psów,

c)     określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

d)     określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

e)     określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

f)       ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej na 2016 r.,

g)     ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej na 2016 r.,

h)     przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016,

i)        rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2016,

j)       dopłaty do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dolsk,

k)      zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dolsk,

l)        aneksu nr 9 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju.

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Wolne głosy i wnioski.

8.      Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.