08-10-2015 r. Wersja do wydruku  

Organizacje Pozarządowe - konsultacje

 

 

 

 

Konsultacje dot. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2016

 

 

W związku z przygotowywanym rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2016, Urząd Miasta i Gminy Dolsk zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) działających na rzecz Gminy Dolsk, do przedstawiania swoich propozycji do wyżej wymienionego programu.

 

Projekt uchwały można pobrać na stronie internetowej gminy Dolsk zakładka: Współpraca/Organizacje Pozarządowe/Konsultacje

 

Projekt jest dostępny do wglądu także w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk - pokój Nr 8.

 

W szczególności konsultacje dotyczą obszarów w jakich podejmowane są zadania oraz zakresu tych działań.

 

Opinie winny być wyrażane w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres umig@dolsk.pl lub dostarczone do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Dolsk.

 

Termin wyrażania opinii:

Od dnia 8 października 2015 roku do dnia 19 października 2015 roku


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.