26-12-2006 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na IV Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na IV Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2006 roku o godz. 1400 w sali Urzędu Miasta i Gminy Dolsk z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie IV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     uchwalenia budżetu na rok 2007,

b)     wydatków budżetu miasta i gminy Dolsk, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006,

c)     zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok,

d)     zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta i gminy na 2006 rok,

e)     zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków na ternie miasta i gminy Dolsk,

f)       w sprawie programu współpracy na 2007 rok miasta i gminy Dolsk z organizacjami pozarządowymi, przedmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

5.      Interpelacje i wnioski radnych.

6.      Wolne głosy i wnioski.

7.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Kierzkowski


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.