13-08-2014 r. Wersja do wydruku  

Nowe pożyczki JEREMIE II wkrótce...

 

 

 

 

 

 

Wkrótce uruchomienie nowego funduszu pożyczkowego JEREMIE II. Już dziś zachęcamy do zapoznania się z nowymi, preferencyjnymi warunkami.

 

Najważniejsze zmiany:

-         bez opłat

-         bez prowizji

-         jedyny koszt to oprocentowanie

 

Dlaczego tak preferencyjnie? Pożyczki udzielane będą w ramach Inicjatywy JEREMIE – europejskiego programu Unii Europejskiej, której inicjatorem jest Komisja Europejska oraz grupa kapitałowa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Podstawowy cel, któremu przyświeca realizacja tej Inicjatywie  to pobudzanie przedsiębiorczości w Polsce, bowiem poprzez rozwój sektora MSP powstają pożądane w gospodarce miejsca pracy. Dlatego produkty w ramach JEREMIE zostały tak przygotowane, żeby zachęcić przedsiębiorców do korzystania. Są łatwo dostępne, tanie (jedyny koszt to oprocentowanie) i udzielane na takich warunkach, że mogą z łatwością z nich korzystać również ci, którzy dopiero myślą o założeniu biznesu.

 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O pożyczkę może ubiegać się:

-         każdy kto zamierza być lub już jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem

-         osoby/przedsiębiorcy, którzy mają lub zamierzają zarejestrować siedzibę przedsiębiorstwa w Wielkopolsce lub prowadzić tam działalność gospodarczą

-         osoby/przedsiębiorcy, których cel projektu podlegający finansowaniu z Inicjatywy JEREMIE nie dotyczy rodzaju działalności z listy wykluczeń (ograniczenia sektorowe)

-         przedsiębiorcy, którzy nie mają statusu przedsiębiorcy zagrożonego, w rozumieniu wytycznych wspólnotowych

-         osoby/przedsiębiorcy, na których nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem

-         przedsiębiorcy, którzy nie przekroczyli limitu udzielonej pomocy de minimis – według Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2013 z dn. 18 grudnia 2013 r.

-         osoby, które uzyskały wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozpoczęcie działalności gospodarczej najwcześniej po upłynięciu 1 roku od uzyskania w/w wsparcia

 

Przeznaczenie pożyczki

Pożyczka może być przeznaczona na wszelkich przedsięwzięć gospodarczych związanych z rozwojem działalności, w tym w szczególności na:

-         zakup, budowę lub modernizację obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych

-         tworzenie nowych miejsc pracy

-         wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych

-         zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia

-         zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia

-         oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa

 

 

Ograniczenia!

Firmy transportowe nie mogą ubiegać się o pożyczkę na zakup środków transportu!

 

 

Wykluczenia przedmiotowe w finansowaniu

Pożyczka w ramach inicjatywy JEREMIE nie może być przeznaczona na:

-         pokrywanie wyłącznie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

-         zakupy mające cele konsumpcyjne

-         spłatę zobowiązań zaciągniętych w innych instytucjach finansowych

-         spłatę zobowiązań publiczno-prawnych

 

Podstawowe warunki udzielania pożyczki

-         kwota pożyczki max. 150.000,00 zł

-         okres spłaty pożyczki max. 60 miesięcy (5 lat)

-         możliwość uzyskania max. 6 miesięcznej karencji w spłacie kapitału

-         wymagany wkład własny w wysokości min. 10% wartości całej inwestycji

-         oprocentowanie 2%

-         zabezpieczenie min. 120% kwoty udzielonej pożyczki

 

Wkład własny

-         gotówka i majątek, które przeznaczone zostaną na realizację przedsięwzięcia

-         poniesione i udokumentowane koszty bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia

-         majątek zaangażowany bezpośrednio w przedsięwzięcie

 

 

Dlaczego warto korzystać z pożyczek JEREMIE?

-         korzystne warunki oferowane przedsiębiorcom – niskie oprocentowanie

-         finansowanie startup`ów od momentu rozpoczęcia działalności

-         pożyczki udzielane są również firmom, które nie wykazują zysków, ale mają perspektywy rozwojowe

-         mniejsze wymogi dotyczące zabezpieczeń

-         indywidualne podejście do przedsiębiorcy (elastyczność i szybki proces decyzyjny)

 

 

Kontakt:

Fundusz pożyczkowy JEREMIE II

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

ul. Okulickiego 3

63 - 100 Śrem

tel./fax: 061 28 32 704, tel. kom.: 698 074 659

e-mail: unia@srem.com.pl

www.unia.srem.com.pl

 

 

Osoby do kontaktu:

 

Renata Ławniczak – Starszy specjalista ds. funduszy pożyczkowych, tel./fax: 061 28 32 704, e-mail: renata@unia.srem.com.pl

 

Milena Filipowska – Główna księgowa/Starszy specjalista ds. szkoleń i programów pomocowych, tel. kom.: 698 074 659, tel./fax: 061 28 32 704, e-mail: milena@unia.srem.com.pl


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.