04-08-2014 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XLVIII Sesj

 

 

 

 

 

 

Przewodniczca Rady MiG Dolsk zaprasza na XLVIII Sesj Rady Miasta i Gminy Dolsk, ktra odbdzie si w dniu 11 sierpnia 2014 roku o godz. 930 w Sali widowiskowej w Dolsku z nastpujcym porzdkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnoci obrad.

2.      Przedstawienie porzdku obrad.

3.      Przyjcie protokou z obrad XLVII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy informacji z dziaalnoci midzysesyjnej.

5.      Rozpatrzenie projektw uchwa Rady dot.:

a)     zmiany uchway w sprawie budetu miasta i gminy na 2014 rok,

b)     zmiany uchway w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk,

c)     zacignicie poyczki, dugoterminowej,

d)     zacignicia poyczki z Banku Gospodarki Krajowej na wyprzedajce finansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ciekw i rurocigw tocznych dla m. Ksiginki i Maachowo gm. Dolsk wraz z przyczeniem do istniejcej infrastruktury komunalnej w Dolsku – II etap”,

e)     zacignicie poyczki z Banku Gospodarki Krajowej na wyprzedzajce finansowanie inwestycji pn. „Miejsce spotka na szlaku rowerowym”,

f)       zacignicie poyczki z Banku Gospodarki Krajowej na wyprzedzajce finansowanie inwestycji pn. „Miejsce spotka i rekreacji we wsi Pokrzywnica”, ktrej celem jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele integracji i rekreacji mieszkacw wsi Pokrzywnica poprzez wybudowanie i udostpnienie drewnianego wigwamu penicego rol wietlicy wiejskiej,

g)     zacignicie poyczki z Banku Gospodarki Krajowej na wyprzedzajce finansowanie inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Trbinem”, ktrej celem jest Stworzenie mieszkacom wsi Trbinek miejsca spotka poprzez wybudowanie i udostpnienie drewnianego wigwamu penicego rol wietlicy wiejskiej,

h)     zbycia nieruchomoci pooonej w Mepinie w drodze bezprzetargowej.

6.      Interpelacje i wnioski.

7.      Wolne gosy i wnioski.

8.      Zakoczenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodniczca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Paweczyk


.: Powrt :.
Wszelkie prawa zastrzeone  © 2006 - Urzd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plikw cookies.       Wicej informacji znajdziesz w Polityce Prywatnoci.