04-08-2014 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XLVIII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XLVIII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2014 roku o godz. 930 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XLVII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy informacji z działalności międzysesyjnej.

5.      Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dot.:

a)     zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy na 2014 rok,

b)     zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk,

c)     zaciągnięcie pożyczki, długoterminowej,

d)     zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarki Krajowej na wyprzedające finansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i rurociągów tłocznych dla m. Księginki i Małachowo gm. Dolsk wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury komunalnej w Dolsku – II etap”,

e)     zaciągnięcie pożyczki z Banku Gospodarki Krajowej na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Miejsce spotkań na szlaku rowerowym”,

f)       zaciągnięcie pożyczki z Banku Gospodarki Krajowej na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Miejsce spotkań i rekreacji we wsi Pokrzywnica”, której celem jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele integracji i rekreacji mieszkańców wsi Pokrzywnica poprzez wybudowanie i udostępnienie drewnianego wigwamu pełniącego rolę świetlicy wiejskiej,

g)     zaciągnięcie pożyczki z Banku Gospodarki Krajowej na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Trąbinem”, której celem jest Stworzenie mieszkańcom wsi Trąbinek miejsca spotkań poprzez wybudowanie i udostępnienie drewnianego wigwamu pełniącego rolę świetlicy wiejskiej,

h)     zbycia nieruchomości położonej w Mełpinie w drodze bezprzetargowej.

6.      Interpelacje i wnioski.

7.      Wolne głosy i wnioski.

8.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.