19-03-2012 r. Wersja do wydruku  

Konkurs na projekt przestrzenny dolskiej kozy.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !

Organizator: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dolsku

Czas trwania konkursu: 13 marca- 13 kwietnia 2012r.

Projekty kozy należy dostarczyć osobiście do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dolsku.

O wyłonieniu zwycięzców konkursu zadecyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, którą powołuje Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dolsku.

Organizator dla zwycięzców konkursu przewiduje nagrody.

Wszystkie prace zostaną zaprezentowane podczas Festynu „Kozi Jarmark” 3 maja 2012 r, oraz na stronie internetowej Biblioteki Publicznej Mi G Dolsk oraz na wystawie pokonkursowej.

 Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w 3 maja 2012 roku.

Regulamin konkursu na projekt przestrzenny dolskiej kozy

§ 1.

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na projekt przestrzenny dolskiej kozy, zwanym dalej Konkursem

2. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dolsku, zwana dalej Organizatorem.

§ 2.

Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie najlepszego projektu przestrzennego dolskiej kozy.

§ 3.

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców miasta i gminy Dolsk

2. Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu 1 pracę.

3. Projekty przestrzenne dolskiej kozy mogą być wykonane z dowolnego materiału, dowolną metodą.

Minimalna wysokość kozy to 30 cm.

4. Każda praca musi zawierać kartkę z danymi wykonawcy: imię i nazwisko autora, wiek, miejsce zamieszkania, nr telefonu.

5. Prace niespełniające wymogów opisanych w punkcie 3 i 4 niniejszego paragrafu nie będą podlegały ocenie komisji konkursowej.

§ 4.

Termin i warunki dostarczenia prac:

1. Projekty do konkursu należy dostarczyć osobiście do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dolsku, Plac Wyzwolenia 4 w terminie do dnia 13 kwietnia 2012r do

godz: 15.00.

3. Prace oddane po terminie nie będą uczestniczyły w konkursie.

4. Zasady przyznawania nagród:

- O wyłonieniu zwycięzców konkursu zadecyduje powołana specjalnie w tym celu komisja konkursowa , zwana dalej Komisją.

- Komisję powołuje Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dolsku.

- Organizator dla zwycięzców konkursu przewiduje nagrody.

- Decyzja Komisji jest ostateczna.

5.Najciekawsze projekty zostaną zaprezentowane na festynie „Kozi Jarmark” na stronie internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk oraz na wystawie pokonkursowej.

6.Nagrody zostaną wręczone 3 maja 2012r.

§ 5.

1.Oddanie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk praw autorskich do niej.

2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetworzenie określonych w paragrafie 3 pkt.4 danych osobowych w celach promocyjnych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk.

§ 6.

Organizator może w każdym czasie unieważnić Konkurs bez podania przyczyn.


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.