23-02-2012 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XVII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XVII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 29 lutego 2012 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XVI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Przedstawienie informacji przez Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Przedstawienie sprawozdań z działalności za rok 2011 przez:

a)     Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Dolsk,

b)     Miejsko- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku.

6.      Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dotyczących:

a)     zmiany budżetu na rok 2012,

b)     zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej na wsi,

c)     zbycia nieruchomości położonej w Drzonku w drodze przetargu,

d)     zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dolsk,

e)     wyrażenia zgody na współdziałanie z Gminami: Śrem, Brodnica, Krzywiń i Powiatem Śremskim w celu przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej.

7.      Interpelacje i wnioski radnych.

8.      Wolne głosy i wnioski.

9.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.