Wspierający

- Burzyński Waldemar 
- Szymański Roman