Warsztaty z udzielania pomocy przedmedycznej - Chraplewo 9-10.08.2013r.

altW dniach 9-10 sierpnia 2013 r. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Chraplewie odbyły się warsztaty udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Warsztaty, w których uczestniczyli wychowawcy z jednostek organizacyjnych
Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy zorganizowały
Stowarzyszenie na rzecz wspierania aktywności lokalnej w Gminie Dolsk oraz
Ochotnicza Straż Pożarna w Dolsku należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Program szkolenia obejmował takie zagadnienia jak rozpoznawanie stanów
zagrożenia życia, bezpieczeństwo i zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
resuscytacja krążeniowo-oddechowa, tamowanie krwotoków oraz zasady wzywania
służb ratowniczych. Każdy uczestnik warsztatów odbył ćwiczenia praktyczne z
użyciem fantomów. Szkolenie prowadzili ratownicy Błażej Burzyński i Krzysztof Kowalski z OSP Dolsk.

Na zakończenie dwudniowego szkolenia Wielkopolski Wojewódzki Komendant OHP
Piotr Zerbe wręczył wszystkim uczestnikom certyfikaty udziału w warsztatach.